Natuur en recreatie

Grazende paarden en koeien, groene weiden, veenmosrietland, petgaten. Het open agrarische landschap zal een blikvanger blijven in Groenewoud. Het plan zorgt voor uitbreiding van deze natuur en meer mogelijkheden voor recreatie. 
 
Vele mogelijkheden
Het herinrichtingsplan wordt op dit moment uitgewerkt maar de opties liggen nog open. Bijvoorbeeld struinpaden, bredere waterpartijen, meer wandelpaden en de mogelijkheid om te genieten in fluisterbootjes op het water... Er zijn vele mogelijkheden. Uit de klankbordgroep die we hiervoor samengesteld hebben, zijn veel ideeën gekomen. Deze worden in het Masterplan meegenomen en uitgewerkt. Via deze site houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van de plannen. 
 
Belangen en doelstellingen
Het plan zal passen binnen de natuurdoelstellingen die de provincie en het rijk hebben gesteld voor dit gebied. Bij de uitwerking van het plan houden we zo veel mogelijk rekening met de eigenaren en gebruikers van het gebied.
 
 

Klik op de plaatjes voor vergroting