Verkeer

Door de bouw van de waterwoningen zullen er meer auto's in het gebied komen. Een goed verkeersplan is essentieel om overlast te voorkomen.

Voor de waterwoningen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan drie ontsluitingen. Hiervoor zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van de grond die in eigendom is van Natuurmonumenten. De waterwoningen zelf zullen in het geheel over het water aangevoerd worden zodat bouwverkeer wordt beperkt.

Tijdens de sanering en de herinrichting van het gebied wordt overlast voor omwonenden en gebruikers van het gebied zo veel mogelijk voorkomen. Uiteraard wordt hierbij gekeken hoe we de eigenaren van het gebied zo weinig mogelijk tot overlast zijn.


Klik op de plaatjes voor vergroting