Waterwoningen

Middenin de natuur en aan het water worden waterwoningen gerealiseerd, zorgvuldig ingepast in het landschap. De woningen worden ontworpen aan de hand van het beeldkwaliteitsplan van de gemeente. Hoe ze er exact uit gaan zien is nog niet bepaald. Maar één ding staat vast: bijzonder worden de waterwoningen zeker.
 
 

Het plan
Er komen 39 plaatsen voor waterwoningen met maximaal 70 wooneenheden van elk één bouwlaag. Ze zullen worden onderverdeeld in:
- 17 vrijstaande woningen
- 13 twéé-onder-één kap woningen
 - 9 drie-onder-één kap woningen
Alle woningen hebben een parkeerplaats. De woningen worden gebouwd in verschillende prijsklassen, zijn aantrekkelijke qua prijs en grootte en vanzelfsprekend prachtig gelegen in het natuurgebied. 

Beeldkwaliteitsplan
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de waterwoningen een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Hierin zijn de randvoorwaarden omschreven waarbinnen de waterwoningen ontworpen moeten worden. Een van de randvoorwaarden is dat er waterwoningen in het gebied komen, geen woonboten. Deze randvoorwaarde wordt gesteld omdat de waterwoningen dan zorgvuldig ingepast kunnen worden in de landelijke omgeving, en niet "toevallig" zijn aangemeerd. Ook zijn er voorwaarden gesteld aan de maatvoering van de woningen, de inpassing en de hoofdkenmerken. Het beeldkwaliteitsplan is in opdracht van de gemeente opsteld door bureau Vollmer & Partners stedenbouw en landschap.
 
Waterwoningen maken project Groenewoud mogelijk
Het project Groenewoud wordt gefinancierd met de opbrengsten van de waterwoningen. Voorwaarde voor de start van het project is dan ook dat er voldoende waterwoningen zijn verkocht.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in een waterwoning? Dan kunt contact opnemen met Erik Kuiper van Afvalzorg, telefoon 088 - 801 08 01. Uiteraard houden we u ook via deze site op de hoogte van de ontwikkelingen.
Plankaart november 2013