Het project

Het project Groenewoud biedt een totaaloplossing voor een verontreinigde locatie in de gemeente Wijdemeren die grenst aan natuurgebied polder Kortenhoef. De verontreinigde voormalige stortplaats van 30 hectare wordt geisoleerd en gecontroleerd en er worden meer natuur- en recreatiemogelijkheden gecreëerd. De sanering, herinrichting en het beheer van het gebied worden bekostigd door maximaal 39 waterwoningen die zorgvuldig worden ingepast in de natuurlijke omgeving. Er worden zo min mogelijk woningen gebouwd, afhankelijk van de kosten van de sanering.
 

De kern van het project:
  • sanering van verontreinigde stortplaats
  • herinrichting stortplaats tot agrarisch en recreatief gebied
  • natuur en recreatie wordt ontsloten met naastliggend natuurgebied
  • project wordt bekostigd door bouw waterwoningen en mogelijke subsidies.