Aanleiding

In gemeente Wijdemeren ligt de voormalige stortplaats Groenewoud. Hier is van 1959 tot 1973 afval gestort. De regels en vereiste voorzieningen voor het beheren van stortplaatsen waren in die jaren minder zorgvuldig dan nu. Het terrein is daardoor sterk verontreinigd en vormt al jarenlang een probleem voor het milieu en de omgeving.

Sanering noodzakelijk

De provincie Noord-Holland beschouwt de oude stortplaats als ernstig verontreinigd, en vindt dat de locatie gesaneerd moet worden. Ook heeft de provincie in haar natuurbeheersplan vastgesteld dat er in dit gebied natuur moet worden ontwikkeld.

Totaalplan
Afvalzorg en Dienst Landelijk Gebied (DLG) hebben in samenspraak met de gemeente Wijdemeren en de provincie Noord-Holland een totaalplan uitgewerkt. In dit plan wordt de oude stortplaats gesaneerd én heringericht als natuur- en recreatiegebied. Er worden maatregelen genomen om het aangrenzende natuurgebied te versterken en de recreatieve mogelijkheden te vergroten.