Communicatie


Klankbordgroep
We beseffen dat de sanering en herinrichting een project is met grote impact voor de diverse betrokkenen. Daarom vinden wij het belangrijk dat we open en constructief communiceren. Op die manier zijn we in staat de diverse belangen zorgvuldig af te wegen en streven we naar gezamenlijk goede oplossingen.

Informatie via diverse kanalen
Voor de informatie over de ontwikkelingen en stand van zaken zetten we diverse middelen in. Zo worden de omwonenden die direct op het plangebied kijken huis-aan-huis geïnformeerd. De regionale pers wordt per e-mail geïnformeerd. Via deze website willen we de omwonenden én overige geïnteresseerden en belanghebbenden op de hoogte houden. Tevens is er een klankbordgroep opgericht, bestaande uit 12 omwonenden. Deze is een aantal keren bij elkaar gekomen en heeft meegedacht over de uitwerking van het Masterplan.

In het nieuwsgedeelte van deze site vindt u het communicatieplan, de agenda's en verslagen van de verschillende bijeenkomsten en de verschillende data.

Stelt u prijs op het ontvangen van de Nieuwsbrief over Project Groenewoud? Dan kunt u zich hier aanmelden of bellen met Carolin Schulze, telefoon 088 - 801 08 01.
 
Contact
Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.