Nieuws

14/02/2018

Ontwerpbestemmingsplan in Commissie Ruimte en Economie

Het ontwerpbestemmingsplan dat nodig is om Plan Groenewoud te kunnen realiseren is vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Wijdemeren. Het zal na bespreking en goedkeuring de Commissie Ruimte en Economie op 21 februari aanstaande worden vrijgegeven voor inspraak. Hier kunt u de stukken lezen voor deze vergadering.