Nieuws

14/02/2018

Stedenbouwkundig plan; duurzaam, mooi én veilig

Het stedenbouwkundig plan Groenewoud bestaat uit een landschapsplan, een stedenbouwkundige verkaveling en een duurzaamheidsstrategie. Het is een nadere uitwerking van het masterplan uit 2013.

In het stedenbouwkundig plan wordt ingegaan op de kwaliteit van de landschapsontwikkeling en de gemaakte inrichtingskeuzes. Ook wordt invulling gegeven aan de vorm van het nieuwe woonmilieu. De sanering van de vuilstort, de natuurontwikkeling en de aanleg van drie woonbuurten met waterwoningen worden in het plan in samenhang bekeken. Wilt u meer weten? Klik hier voor het stedenbouwkundig plan.