Nieuwsarchief 2012

23/10/2012

Uitgewerkt plan gepresenteerd tijdens informatieavond 30 oktober 2012

Op dinsdag 30 oktober om 19.30 uur vindt in Partycentrum De Drie Dorpen in Ankeveen de tweede informatieavond plaats over Plan Groenewoud. Afvalzorg, Dienst Landelijk Gebied (DLG) en gemeente Wijdemeren zullen een toelichting geven op de voortgang van de plannen.

Programma van de avond
Op het programma van de informatieavond staat onder meer de voortgang van het projectplan en de sanering en herinrichting van het gebied. Aan het einde van de avond is er de mogelijkheid om detailvragen te stellen in speciaal ingerichte informatiehoeken, met de thema's sanering, verkeer, totaalplan en algemeen. 

Projectplan
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen die tijdens de vorige informatieavond aan de orde zijn gekomen, hebben Afvalzorg en DLG het projectplan verder uitgewerkt. Zij hebben dit gedaan in nauw overleg met de gemeente Wijdemeren en de provincie Noord-Holland, die bevoegd gezag zijn.

Besluit Raadscommissie
In mei 2012 was een eerste aanzet van het plan positief ontvangen door de Raadscommissie Ruimte en Economie van de gemeente Wijdemeren. Op 7 november 2012 is er voor de Raadscommissie een informatieve, oriënterende bijeenkomst gepland. Tijdens haar vergadering op 11 december 2012 zal de commissie vervolgens haar besluit bekend maken.

Aanmelding informatieavond
Wilt u aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst op 30 oktober 2012? U kunt zich aanmelden via Afvalzorg, Carolin Schulze, telefoon 088 - 801 08 01. U bent van harte welkom om 19.30 uur in De Drie Dorpen.