Nieuwsarchief 2013

11/02/2013

Ondertekening intentieovereenkomst Groenewoud

Donderdag 7 februari jl. ondertekenden burgemeester Martijn Smit van gemeente Wijdemeren en Bert Krom, directeur Afvalzorg, een intentieovereenkomst over Plan Groenewoud.  In deze overeenkomst hebben de gemeente en Afvalzorg afspraken gemaakt over het Masterplan. Dit plan wordt dit voorjaar opgesteld en is de basis voor de sanering van de oude stortplaats in Kortenhoef, de herinrichting van het gebied én het creëren van nieuwe natuur. Om het totaalplan financieel haalbaar te maken, worden in het gebied waterwoningen gerealiseerd.

Beeldkwaliteitsplan waterwoningen vastgesteld
In het Plan Groenewoud zijn de afgelopen weken meer stappen gezet. De eerste nieuwsbrief over het plan is uitgebracht en onlangs heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden, waarbij 12 omwonenden hebben meegedacht over de uitwerking van het Masterplan. Bovendien heeft het college van burgemeester en wethouders op 29 januari het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. In dit beeldkwaliteitsplan zijn de randvoorwaarden omschreven waarbinnen de waterwoningen ontworpen moeten worden. Dit plan is in opdracht van de gemeente opgesteld door bureau Vollmer & Partners stedebouw en landschap. Zo komen er waterwoningen in het gebied, geen woonboten. Het verschil is dat een waterwoning zorgvuldig is ingepast in de landelijke omgeving, en niet “toevallig” is aangemeerd. Verder zijn er in het beeldkwaliteitsplan ondermeer voorwaarden gesteld voor de maatvoering van de woningen, de inpassing en de hoofdkenmerken. Het beeldkwaliteitsplan wordtop 6 maart ter informatie aan de commissie Ruimte en Economie aangeboden.

Over Plan Groenewoud
De voormalige stortplaats in Kortenhoef vormt al jaren een probleem voor milieu en omgeving. Afvalzorg heeft een plan ontwikkeld om de oude stortplaats te saneren (isoleren/controleren) en te herinrichten als nieuw agrarisch en recreatiegebied. Bovendien wordt nieuwe en betere natuur gerealiseerd in de omliggende polder. Samen met de gemeente, DLG, de provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, de omwonenden en gebruikers van de oude stortplaats, wordt het Masterplan nu verder uitgewerkt.