Nieuwsarchief 2013

22/05/2013

Masterplan Groenewoud gereed voor volgende fase

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadscommissie Ruimte en Economie voorgesteld om het Masterplan Groenewoud vrij te geven voor inspraak. Wanneer de raadscommissie op 12 juni instemt met dit voorstel, zal het masterplan vóór de zomer ter inzage worden gelegd. 

Afvalzorg heeft afgelopen maanden samen met bewoners van Kortenhoef als "ervarings- en omgevingsdeskundigen" gewerkt aan dit masterplan. Een aantal belanghebbenden heeft meegepraat in een klankbordgroep. Er zijn meerdere informatieavonden georganiseerd en ook is een enquête gehouden onder de omwonenden. Als de raadscommissie positief over dit plan oordeelt, zal het masterplan in juni ter inzage gelegd worden.

De gemeente Wijdemeren zal de wettelijke inspraaktermijn bekendmaken in de lokale bladen op de informatiepagina "Wijdemeren Informeren". Wanneer de inspraakperiode vóór de zomerperiode start, zal het om een verlengde termijn gaan.

Op maandag 24 juni heeft de gemeente een inloopavond gepland.

U kunt het volledige persbericht van de gemeente Wijdemeren hier downloaden.