Nieuwsarchief 2014

30/01/2014

Masterplan Groenewoud vastgesteld door gemeenteraad

Op 19 december 2013 is het Masterplan Groenewoud vastgesteld door de gemeenteraad van Wijdemeren. Een belangrijke mijlpaal in het project. De volgende stappen zijn het vastleggen van afspraken met alle betrokken partijen en het maken van een ontwerp bestemmingsplan.

Afvalzorg heeft het afgelopen jaar samen met bewoners van Kortenhoef als "ervarings- en omgevingsdeskundigen" gewerkt aan het masterplan Groenewoud. Een aantal belanghebbenden heeft meegepraat in een klankbordgroep. Er zijn meerdere informatieavonden georganiseerd en ook is een enquête gehouden onder de omwonenden. In juni heeft de raadscommissie het plan vrijgegeven voor inspraak. Op 24 juni 2013 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd. Het Masterplan Groenewoud heeft van 19 juni t/m 18 september ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Wijdemeren in Loosdrecht. Naar verwachting zal het bestemmingsplan begin 2015 definitief worden.