Beheer en monitoring

Afvalzorg is volledig verantwoordelijk voor de sanering en monitoring. Na de sanering zal het grondwater continu nauwkeurig in de gaten gehouden worden. Hiervoor worden periodiek metingen uitgevoerd met peilbuizen op verschillende diepte.
 
Gebied blijft onder controle
Door het grondwater continu te monitoren kunnen we eventuele afwijkingen meteen ontdekken en zo nodig direct adequate maatregelen nemen. Op die manier houden we de situatie onder controle en wordt de kans op verspreiding van de verontreiniging voorkomen. Bovendien isoleert de brede watergang rondom de voormalige stortplaats de stort. Dit biedt ruimte om ondiepe verontreiniging direct aan te pakken.

Gegarandeerde nazorg
Bij de sanering draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de nazorg en monitoring in het gebied over aan Afvalzorg. De verantwoordelijkheid voor sanering en nazorg wordt dan ook volledig door Afvalzorg gegarandeerd. Ook na de sanering blijft Afvalzorg verantwoordelijk voor de grondwaterverontreiniging. Afvalzorg heeft hiervoor de ervaring, kennis en middelen. De veiligheid van het milieu is hierdoor gewaarborgd. Generaties lang.Klik op de plaatjes voor vergroting