Veiligheid en milieu

De stort wordt voorzien van een dikke leeflaag, zodat er weer een veilig grondwatermilieu ontstaat. Na de sanering zal het gebied continu gemonitord worden. Dit is geen tijdelijk proces, maar blijft doorgaan. Indien nodig, worden er direct maatregelen genomen. Op deze manier blijft het gebied veilig om op te wonen, werken en recreëren.

Ook op dit moment geen risico's
Hoewel de kwaliteit van het grondwater op dit moment dusdanig is dat snelle sanering noodzakelijk is, zijn er voor de omwonenden geen gezondheidrisico’s geconstateerd. Ook de uitvoering van het saneringsplan levert geen gezondheidsrisico’s op voor de direct omwonenden. In het saneringsplan wordt voor alle uit te voeren saneringsmaatregelen aangegeven of hierbij blootstellingrisico's voor het milieu en de omgeving zijn. Mochten er risico's zijn, worden voorzorgmaatregelen getroffen om dit te voorkomen. Zo kan iedereen er met een gerust hart vertoeven.

Klik op de plaatjes voor vergroting